GÜMRÜKLEME

GÜMRÜKLEME

İhracat Gümrüklemesi

Eşyanın yetkili acenta ya da ambara teslimi

Faturanın Düzenlenmesi

ATR, EUR1; Menşe Şehadetnamesi vb. belgelerin takibi

Ticaret Odası tasdiklerinin alınması

İhracatçı Birlikleri tasdiki alınması

Gümrük çıkış beyannamesi yazımı ve işlemlerin takibi

Beyanname kapamalarının firmaya teslimi

Geçici çıkış ya da geçici girişlerde sürelerin takibi

Dahilde işleme izin belgesine tabi işlmelerin takibi

İthalat Gümrüklemesi

Ordino alımı

İthalat evraklarının firmadan alımı

G.T.İ.P. tespiti

Maliye hesaplaması ve firmaya sunumu

Sigorta ve gerekli banka işlemlerinin takibi

Gümrük beynanamesi yazılımı ve işlemlerin takibi